L-TRACK

Bandtransportörer är oumbärliga verktyg inom olika branscher, från produktionsindustrier till e-handel och lagerverksamhet.

 

Effektivitet: 
Bandtransportörer effektiviserar den dagliga produktionen och administrationen. De ser till att arbetsflödet flyter smidigt, vilket är avgörande för att upprätthålla en hög produktionsnivå.

Ergonomi: 
Genom att använda bandtransportörer minskar personalen behovet av tunga lyft. Detta är särskilt viktigt för arbetsmiljön och hälsan, eftersom det minskar risken för skador och överbelastning.

Kostnadseffektivitet: Bandtransportörer är en ekonomiskt fördelaktig lösning. De minskar manuell hantering, sparar tid och minimerar fel. Dessutom är underhållskostnaderna relativt låga.

Smidighet: 
Bandtransportörer möjliggör en smidig hantering av gods och material. De kan anpassas för olika ändamål och är flexibla nog att hantera olika typer av last.

Internlogistik:
Genom att förbättra internlogistiken hjälper bandtransportörer företag att bli mer lönsamma. De är en viktig del av transportkedjan och bidrar till att optimera processer.


Vi har två standardstorlekar* av våra bandtransportörer: L40 och den större modellen L80. Storleken väljs ofta baserat på den ackumulerade vikten, varornas storlek eller mängd som ska transporteras. Bandtransportörerna kan vara änddrivna eller centrumdrivna, och vid reversibel förflyttning är centrumdrift att föredra.

Transportbanor konstrueras med en aluminiumram, en galvaniserad glidplåt, och en kombination av stål- eller aluminiumkomponenter. Transportbandet är som standard tillverkat av svart PVC, men vi erbjuder även möjligheten till andra material och specialutföranden.

Alla våra transportörer kan utrustas med stativ som även dessa tillverkas av aluminiumprofiler. Stativen kan fås med justerbara eller fasta fötter, samt hjul.

Sidostöd används för att leda bort, ackumulera eller styra varor. Vi erbjuder flera olika lösningar, inklusive bockade plåtar och justerbara sidostöd.

Vi har även erfarenhet av specialiserade transportörer, såsom de med parallelldrift, tandrem, lamellband, trummotorer och knivkant – kort sagt, lösningar för de flesta behov.

 

Kontakta oss, så berättar vi mer.