Svanehals 40-25
Svanehals 50-25
Svanehals 63-25
Pladsholder
2 port 16,5
Pladsholder
2 port 25
Pladsholder
Lige – utv G 63-2-1/2
Svanehals 25-17
Svanehals 25-25
Pladsholder
Svanehals 40-17