Salg sker kun til virksomheder som har et gyldigt VAT-nummer.

Salg sker kun til virksomheder som har et gyldigt VAT-nummer.

Salg sker kun til virksomheder som har et gyldigt VAT-nummer.
Försäljning sker endast till företag som har ett giltigt organisationsnummer.

Försäljning ske endast till företag som ligger i EU (Europeiska Unionen), samt Norge.

Pris:

Priser angives i danske kroner eksklusiv moms.

Betaling

Hvis ikke andet er aftalt skal betalingen ske senest 14 dage efter fakturaen er modtaget. L-system. har altid ret til at kræve forskudsbetaling for en vare.

Hvis betalingen ikke sker til tiden har L-System altid ret til at opkræve et tillæg på 8 % fra forfaldsdatoen og indtil betalingen sker.

L-system tager aldrig betalt før varen er sendt.

L-system sender altid en faktura via e-mail når varen er sendt.

Hvis køberen har betalt med kort ved bestillingen, behøver køberen ikke at gøre yderligere.

Om betalning gjorts med kort är beställningen redan betalad och köparen behöver inte göra något mer.

Levering og leveringsvilkår

Normalt sender L-System alle bestillinger ud samme dag, hvis bestillingen er sket inden kl. 14.00 samme dag.

Levering af langt gods kan tage mellem 2-4 dage afhængig af vægt og længde

Ved køb over 1.500 kr. tilkommer ingen ekstra afgift ved levering med Schenker Parcel. Ved køb under 1.500 kr. debiteres en fragtomkostning på 150 kr. Ved køb over 4.000 kr. tilkommer ingen ekstra afgift ved levering med Schenker Stycke Gods. Ved køb under 4.000 kr. debiteres en fragtomkostning mellem 600 kr. – 1.300 kr. afhængig af hvor langt varen skal sendes. Levering sker med Schenker. Levering sker med DAP i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Incoterms 2010.

Reklamationer

Reklamation af synlige fejl eller mangler skal ske skriftligt senest 5 dage efter leverancen er modtaget. Krav vedrørende fejl eller mangler kan under ingen omstændigheder ske efter 18 måneder efter levering af varen

Reklamation skal ske skriftligt og indeholde en udførlig beskrivelse af den aktuelle fejl eller mangel. En kopi af fakturaen skal medsendes.

L-system er ansvarlig for fejl og mangler. L-system er ikke ansvarlig for at tilbagebetale beløb højere end faktura-beløbet for den aktuelle vare.

Returpolicy

Hvis køberen ikke er tilfreds med den leverede vare, kan varen returneres til L-system under følgende omstændigheder:

  • Varen er i original og udbrudt forpakning.
  • Varen er i oprindelig tilstand og har ikke været anvendt.
  • Kun lagervarer tages retur.
  • Køberen står for alle omkostninger i forbindelse med returneringen.
  • L-system.dk tilbagebetaler 70 % af varens værdi eksklusiv fragt + eventuelle andre afgifter.
  • Anmodning om returnering skal ske skriftligt til L-system.dk.
  • Anmodning om returnering skal ske til L-system inden for 5 dage efter kunden har modtaget leverancen.
  • Kapat eller bearbetat gods tas ej i retur

L-system kan altid afvise anmodning om returnering hvis ikke dette sker i henhold til ovenstående krav

Force majeure m.m.

L-system er ikke ansvarlig for hændelser som ligger uden for vores kontrol så som forskellige typer af naturkatastrofer, beslutninger taget af myndigheder eller andre hændelser som ikke kunne forudses. I sådanne tilfælde skal der henvises til Force Majeure, hvilket indebærer at L-system ikke er forpligtiget til at fuldføre den indgået aftale.

Om den ene part ønsker at opsige en aftale sker dette i henhold til svensk lovgivning. L-system.dk kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af en aftale, der afhænger af leverancer fra en underleverandør.

Begrænset ansvar

L-system er ikke ansvarlig for afvigelser angående anvendelse eller udseende i forhold til produkt- og katalogspecifikationer, da disse specifikationer kun er vejledende.

L-system er ikke ansvarlig for hvordan køberen anvender den købte vare. Ved erstatningskrav imod L-system.dk kan beløbet ikke overstige beløbet på fakturaen for den pågældende vare. L-system er ikke ansvarlig for drift nedbrud, udebleven gevinst eller anden indirekte skade hos køberen.

Forbehold for fejl m.m. i kataloger etc.

L-system er ikke ansvarlig for fejl, inklusiv trykfejl, og udebleven information på hjemmesiden i forbindelse med L-system.dk kataloger og prislister. Desuden forbeholder L-system.dk sig retten til at ændre i disse dokumenter.

Øvrigt

I øvrigt gælder Almindelig leveringsbestemmelser NL 09 under den svenske lovgivning

L-system sender ikke varer til en privat adresse, kun til virksomheder.

Förbehåll för fel m.m. i kataloger etc. 

L-SYSTEM ansvarar inte för fel, inklusive tryckfel, och utelämnanden information på hemsida, i L-SYSTEM:s kataloger och prislistor, samt L-SYSTEM förbehåller sig rätten att ändra i dessa dokument.

Övrigt

I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser NL 09. I dessa villkor gäller svensk lag.

L-SYSTEM skickar inte ut gods till privata adresser, endast till företagsadresser.